trang mới

  • e817b0f5-6a0a-4cf6-bde3-8a42313da549

BEACH DONIÑOS

Các Doniños Bãi biển là thị trấn bãi biển nổi tiếng nhất của Ferrol , các tỉnh La Coruña . Nó nằm trong giáo xứ của Doniños , ở ngoại ô thủ đô ferrolana. Nó có sự khác biệt của Blue Gắn cờ.

Các bãi biển có tất cả các thiết bị là cũng được kết nối và có bãi đậu xe rộng. Hai đầu của bãi biển được đặc biệt là giám sát bởi các dòng sản xuất. Các bãi biển có chiều dài gần 2 km và được biết đến bởi vì nó thường môn thể thao như lướt hoặc bodyboard , nhờ sóng mạnh mẽ được thực hiện lân cận produce.En bãi biển là Doniños đầm phá, rừng thông lớn của núi chung và Castro Lobadiz.