nová stránka

  • wp_20170322_007.jpg

námorné múzeum

Nachádza sa v historickej budove Arsenal Ferrol známy ako "Presidio of San Câmpia", postavený v druhej polovici osemnásteho storo?ia, Budova, v ktorej toto múzeum je u? hoden architektonický skvost-neoklasicistická barokový obdiv , Prístup do areálu je z kantónu ferrolano Molins, a je v rámci "Herrerias Center" komplexu námorníctva. Múzeum patrí medzi svojimi prostriedkami s viac ako 2650, katalogizovaných trestov medzi dielmi, zostavy a zbierok historické, umelecké a technické hodnoty vz?ahujúce sa k aktivite námorníctva, jeho blízky vz?ah s Ferrol a námornej a námornej histórii España.Destacan najmä jeho zakotvi? ve?kolepú výstavu, je pova?ovaná za najlep?iu na svete, zdru?ujúca viac ako sto rôznych typov kotiev, ktoré zodpovedajú rôznych epoch; kolekcia vrakov galeóny San Geronimo (1597) a fregaty Magdalena (1810), ako aj zmen?ených modeloch lodí, zbraní, naviga?ných prístrojov, uniformy, obrazy a iní. Múzeum organizuje prehliadky a má tie? bohatú kni?nicu s viac ako 20.000 náv?tev katalogizované diel a moderný viacú?elový priestor pre organizovanie krátkodobých výstav a ?al?ích kultúrnych podujatí.