pagină nouă

  • wp_20170322_007.jpg

Muzeul Naval

Situat în cl?direa istoric? a Arsenal Ferrol cunoscut sub numele de ?Presidio din San Campio?, construit în a doua jum?tate a secolului al XVIII-lea, cl?direa care ad?poste?te acest muzeu este deja un arhitectural-bijuterie neoclasice admira?ie în stil baroc demn . Accesul la site-ul este de la cantonul ferrolano Molíns, ?i se afl? la complexul ?Herrerias Center? Navy. Muzeul num?r? printre fondurile sale cu mai mult de 2.650 de înregistr?ri catalogate între piese, ansambluri ?i colec?ii de valoare istoric?, artistic? ?i tehnic? referitoare la activitatea Marinei, rela?ia sa strâns? cu Ferrol ?i istorie naval? ?i maritim? España.Destacan în special s?u ancora expozi?ie magnific?, considerat cel mai bun din lume, reunind peste o sut? de tipuri diferite de ancore care corespund diferitelor epoci; colec?ii de epave galion San Gerónimo (1597) ?i fregata Magdalena (1810), precum ?i modele la scar? redus? de nave, arme, instrumente de naviga?ie, uniforme, imagini ?i altele. Muzeul organizeaz? excursii cu ghid ?i are, de asemenea, o bibliotec? bogat?, cu peste 20.000 de vizite de lucr?ri catalogate, ?i o sal? multifunc?ional? modern? pentru expozi?ii temporare ?i alte evenimente culturale.