nová stránka

  • wp_20170322_007.jpg

Námo?ní muzeum

Nachází se v historické budov? Arsenal Ferrol známý jako ?Presidio of San Campio?, postavený ve druhé polovin? osmnáctého století, Budova, ve které toto muzeum je u? hoden architektonický skvost-neoklasicistní barokní obdiv , P?ístup do areálu je z kantonu ferrolano Molins, a je v rámci ?Herrerias Center? komplexu námo?nictva. Muzeum pat?í mezi svými prost?edky s více ne? 2650 katalogizovaných trest? mezi díly, sestavy a sbírek historické, um?lecké a technické hodnoty vztahující se k aktivit? námo?nictva, jeho blízký vztah s Ferrol a námo?ní a námo?ní historii España.Destacan zejména jeho zakotvit velkolepou výstavu, je pova?ována za nejlep?í na sv?t?, sdru?ující více ne? sto r?zných typ? kotev, které odpovídají r?zných epoch; kolekce vrak? galeony San Geronimo (1597) a fregaty Magdalena (1810), jako? i zmen?ených modelech lodí, zbraní, naviga?ních p?ístroj?, uniformy, obrazy a jiní. Muzeum organizuje prohlídky a má také bohatou knihovnu s více ne? 20.000 náv?t?v katalogizovány d?l a moderní víceú?elový prostor pro po?ádání krátkodobých výstav a dal?ích kulturních akcí.